RSS

SmodBIP

Placówki wsparcia dla kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi

Kobiety z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży, które są dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparciwe w postaci schronienia w specjalnych ośrodkach wsparcia.

Najbliższe ośrodki wsparcia:

- Punkt Interwencji Kryzysowej, Hostel w Nowych Bielicach 2-3, gm. Biesiekierz,

- Dom Samotnej Matki „Dar Życia” Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ul. Wojska Polskiego 13, 75-061 Koszalin,

- Dom dla Samotnych Matek z Małoletnimi Dziećmi Monar Markot w Policach, ul Kosynierów Gdyńskich 25, 72-010 Police,

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu, 72-600 Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 4,

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie, 78-200 Białgoard, ul. Grunwaldzka 49.

Pełna lista Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy znajduje się TUTAJ

Chcąc skorzystać z pomocy społecznej w formie skierowania do ośrodka wsparcia należy złożyć wniosek o pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z załącznikami:

1. Wniosek
2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość do wglądu
3. Decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą
4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą
5. Zaświadczenie lub oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą
6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowychOpublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 12.12.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Sydoruk
Dokument z dnia: 12.12.2019
Dokument oglądany razy: 1 136

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw