RSS

SmodBIP

Rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 13

 

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ !!!

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
tel. +48 94 31 80 316 wew. 34 lub 36

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2018 poz. 998 z późn. zm.) zachęca rodziny do współpracy z Asystentem Rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.
Pomoc i wsparcie tych rodzin wyrazić można poprzez przyjęcie na siebie roli RODZINY WSPIERAJACEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej jest pomoc rodzicom biologicznym w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Formy wsparcia mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą:

 • wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci,
 • kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych,
 • organizacji czasu rodziny,
 • pomocy w nauce,
 • pomocy w racjonalnym prowadzeniu budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Biesiekierz po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
Z rodziną wspierającą podpisuje się umowę, w której kandydaci zobowiązują się do współpracy z Asystentem Rodziny.

Rodzina może pełnić funkcję Rodziny Wspierającej, gdy:

 • w rodzinie kandydatów nie występuje problem alkoholowy,
 • kandydaci mają stałe źródło utrzymania,
 • nie występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • członkowi rodziny nie odebrano lub nie ograniczono władz rodzicielskich,
 • członkowie rodziny wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego,
 • osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.


Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 10.05.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Kościelska
Dokument z dnia: 02.10.2018
Dokument oglądany razy: 1 029

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw