RSS

SmodBIP

Moduł I

Informujemy o prowadzonej rekrutacji do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I finansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 t. j.).

Głównym celem Programu (Moduł I) jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Adresatami wsparcia będzie 5 seniorów w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących na terenie Gminy Biesiekierz, będących osobami samotnymi, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób lub mieszkający z osobami bliskimi, którym rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu udzielają pracownicy OPS Biesiekierz pod numerem tel. 94 31-80-316

Czas realizacji Programu: VII-XII/2024

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024


Dofinansowanie 33 175,00 zł

Całkowita wartość zadania 41 468,75 złOpublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 01.07.2024
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Główczyk-Kowalczyk
Dokument z dnia: 01.07.2024
Dokument oglądany razy: 25

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw