RSS

SmodBIP

Dyrektor OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 13

 

Funkcję Dyrektora OPS sprawuje: Mariusz Sydoruk
tel. +48 94 31 80 316
e-mail:
ops@biesiekierz.eu
Miejsce przyjmowania interesantów:
pokój nr 1 w godzinach urzędowania
Podległość:
podlega bezpośrednio pod Wójta Gminy Biesiekierz.

Dyrektor kieruje OPS ireprezentuje go na zewnątrz.
Odpowiada za właściwą realizację zadań OPS oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej.

Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

  • zapewnienie prawidłowego działania OPS,w tym organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników;
  • wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do podległych pracowników;
  • składanie w imieniu OPS oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych określonych w planie finansowym;
  • wydawanie w imieniu własnym i na podstawie upoważnień decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  • składanie Radzie Gminy Biesiekierz corocznych sprawozdań z działalności OPS.

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 11.05.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Sydoruk
Dokument z dnia: 11.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 831

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw