RSS

SmodBIP

Pełnomocnik ds. uzależnień

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 13

 

Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Funkcję sprawuje:
Mariusz Sydoruk - Dyrektor OPS

 

Do głównych zadań należy:
1. Prowadzenie i koordynacja działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biesiekierz i wydatkowaniem środków publicznych w ramach w/w Programów.
3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biesiekierzu w ramach realizacji zadań wynikających z Programu.
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
5. Przygotowanie i przedkładanie corocznie Wójtowi:

1) projektu Programu.
2) planu wydatków w zakresie realizacji Programu,
3) sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu.

6. Prowadzenie obsługi finansowej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biesiekierzu.
7. Wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy Biesiekierz ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 05.07.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Sydoruk
Dokument z dnia: 05.07.2019
Dokument oglądany razy: 961

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw