RSS

SmodBIP

Przeciwdziałanie przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 13

 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Biesiekierz

Przewodniczący Zespołu: Monika Klemunda
tel.:
+48 94 31-80-316
Siedziba: Ośrodek Pomocy Społecznej

 Uchwały i zarządzenia:

Uchwała nr LXIX/420/24 z dnia 28.03.2024r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030

Uchwała LIX/367/23 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Biesiekierzu

Uchwała nr XXV/171/21 z dnia 28.01.2021r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Uchwała nr XLVIII/298/22 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 17 listopada 2022 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLII/334/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaserfiles/file/uchwa%C5%82a.pdf


 

Instytucje udzielające pomocy w sytuacjach doświadczenia przemocy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Biesiekierz 13
Tel. 94 31-80-316

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu (pokój Nr 2)

Zespół Dzielnicowych w Biesiekierzu
Biesiekierz 103
Tel. 94 31-80-397

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
Tel. 94 71-40-224

Ośrodek Zdrowia w Biesiekierzu
Tel. 94 31-80-379

Punkt Konsultacyjny w Biesiekierzu
I piętro przy Ośrodku Zdrowa w Biesiekierzu 13
Psycholog przyjmuje po wczesniejszym umówieniu telefonicznym tel. 94 31-80 -316

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” tel. 800 120 002

 


 

 Opublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 19.06.2024
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Sydoruk
Dokument z dnia: 05.07.2019
Dokument oglądany razy: 1 162

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw