RSS

SmodBIP

Statut OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 13

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, zwany dalej „OPS”jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Działalność OPS finansowana jest ze środków budżetu Gminy Biesiekierz, środków administracji rządowej na zadania zlecone oraz innych źródeł.

Nadzór nad merytoryczną działalnością OPS sprawują:

  • w zakresie zadań własnych Wójt Gminy
  • w zakresie zadań zleconych Wojewoda Zachodniopomorski

Wyodrębnione komórki organizacyjne:

  • Placówka Wsparcia Dziennego "Dziecięca Kraina" w Parnowie.
  • Placówki Wsparcia Dziennego "Dziecięca Radość"
  • Klub Senior+ w Biesiekierzu

Statut_Ośrodka_Pomocy_Społecznej_w_Biesiekierzu (format PDF)

UCHWAŁA NR XIII/98/19 RADY GMINY W BIESIEKIERZU z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr Xl/319/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.pdf

UCHWAŁA NR XXV/170/21 RADY GMINY W BIESIEKIERZU z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/319/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.pdfOpublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 10.03.2021
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Sydoruk
Dokument z dnia: 26.09.2016
Dokument oglądany razy: 1 464

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw