RSS

SmodBIP

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia skierowanego do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc, 
  • zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystania z dóbr kultury,
  • wykonywaniu codziennych czynności.

Działania podejmowane w ramach Programu:

  • poprawa funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
  • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
  • stymulacja do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 94 31-80-316.Opublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 03.04.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Główczyk-Kowalczyk
Dokument z dnia: 07.06.2021
Dokument oglądany razy: 706

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw