RSS

SmodBIP

Opieka wytchnieniowa edycja 2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Biesiekierz jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 94 31-80-316.Opublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 27.07.2021
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Główczyk-Kowalczyk
Dokument z dnia: 02.06.2021
Dokument oglądany razy: 740

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw