RSS

SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 03.02.2023
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Placówka Wsparcia Dziennego Dziecięca Kraina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 13

 

Placówka Wsparcia Dziennego "Dziecięca Kraina" powstała w ramach projektu pn. „Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz” zgodnie z umową nr RPZP.07.06.00-32-K114/17-00 w ramach Działania 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO "DZIECIĘCA KRAINA"
Parnowo 31
76-039 Biesiekierz

Kierownik: Agnieszka Łagoda
Wychowawca:
 Izabella Jóźwiak

Dane teleadresowe:
tel: +48 664 414 094       e-mail: pwdp@biesiekierz.eu

Godziny otwarcia:
jest od poniedziałku do piątku

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego "Dziecięca Kraina"

Celem projektu, którego realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu jest utworzenie miejsca świadczącego usługi dla młodych mieszkańców Naszej Gminy do 18 roku życia oraz ich rodzin w formie opiekuńczej (opieka i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań) i dodatkowej (zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, informatyczne, ruchowe). Placówka Wsparcia Dziennego stanowi wyodrębniony dział w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu. Placówka mieści się w Parnowie pod nr 31.

Do zadań należy w szczególności:
a) zapewnienie dzieciom z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizacji czasu
wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań;
b) prowadzenie indywidualnej pracy z wychowankami podczas pracy grupowej i w kontakcie
indywidualnym;
c) współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także instytucjami i organizacjami, które
prowadzą działalność w obszarze pomocy dziecku i rodzinie;
d) pomoc w odrabianiu lekcji oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów
szkolnych;
e) prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych, prowadzenie regularnej pracy
wychowawczej z wychowankiem i jego rodziną w celu nabywania odpowiednich
umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania
w życiu dorosłym;
f) prowadzenie pracy z rodziną w celu kształtowania u rodziców postaw społecznie
pożądanych;
g) nabywania i kształtowania umiejętności wychowawczych oraz umiejętności radzenia sobie
z trudnościami wychowawczymi i problemami rodziny;
h) kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem, udzielanie
dziecku i rodzinie pomocy w sytuacjach kryzysowych i trudnych, szkolnych, rodzinnych,
rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny;
i) koordynowanie działań pomocowych dziecku i rodzinie, zapewnienie prawidłowego
rozwoju dziecka poprzez realizację zajęć uwzględnionych w harmonogramie pracy
Placówki;
j) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka, wspieranie w rozwiązywaniu problemów
rodzinnych, szkolnych i rówieśniczych, umożliwianie poradnictwa, konsultacji i wsparcia
w sytuacjach nie radzenia sobie z trudnościami.Opublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 03.02.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Kowalczyk
Dokument z dnia: 08.01.2019
Dokument oglądany razy: 1 376

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw