RSS

SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 05.04.2022
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 13

 

Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Funkcję sprawuje: Mariusz Sydoruk - Dyrektor OPS

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii podejmuje czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym, a także współorganizuje działania o charakterze profilaktycznym.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2015 r.  poz. 1286 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012r. poz. 124 z późn. zm.),

Uchwała nr XXXVIII/262/22 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na lata 2022-2025

Uchwała nr XXIII/159/20 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Uchwała nr XIII/96/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na lata 2020-2022

Uchwała nr XXVIII/212/17 z dnia 26.01.2017r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na lata 2017-2019
Uchwała nr III/23/18 z dnia 20.12.2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2019 rok

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie OPS w Biesiekierzu.

Zakres świadczonej usługi:
I. Podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym
II. Współorganizowanie działań o charakterze profilaktycznym

 


 

I. PODJĘCIE CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO OBJĘCIA LECZENIEM ODWYKOWYM

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
1) wniosek o objęcie leczeniem odwykowym,
2) instrukcja do wniosku o objęcie leczeniem odwykowym,
3) standardowa procedura postępowania wobec osób skierowanych na Komisję.

2. Opłaty:
nie podlega opłacie.

3. Sposób i termin załatwienia sprawy:
W zależności od posiedzeń Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biesiekierzu. Sprawy nie skomplikowane - do 2 miesięcy, sprawy skomplikowane mogą trwać powyżej 2 miesięcy. Postanowienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biesiekierzu o umorzeniu postępowania, zawieszeniu, skierowaniu na leczenie odwykowe, skierowaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Koszalinie lub inne - według standardowej procedury postępowania komisji w motywowaniu do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu.

4. Tryb odwoławczy:
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

 

II. WSPÓŁORGANIZOWANIE DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
- wniosek o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biesiekierzu,
- wniosek o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Biesiekierzu.

2. Opłaty:
nie podlega opłacie.

3. Sposób i termin załatwienia sprawy:
1. W terminie do 30 dni od ogłoszonej daty przyjmowania wniosków.
2. Powiadomienie o pozytywnym zatwierdzeniu wniosku lub odrzuceniu oferty.

4. Tryb odwoławczy:
Od sposobu rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.Opublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 05.04.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Sydoruk
Dokument z dnia: 05.07.2019
Dokument oglądany razy: 1 065

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw