RSS
SmodBIP
UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 04.02.2022.
Zobacz aktualną wersję tej strony.

Zmiany wprowadzono z powodu:
aktualizacja danych

Placówki Wsparcia Dziennego Dziecięca Radość

Placówki Wsparcia Dziennego "Dziecięca Radość" powstały w ramach projektu pn. „Dziecięca Radość" nr projektu - RPZP-07.06.00-32-K009/20 współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, którego celem jest utworzenie 6 placówek wsparcia dziennego z 90 miejscami dla dzieci w wieku 7-18 lat zamieszkujących na terenie gminy Biesiekierz i wsparcie dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w formie podwórkowej (placówki realizują działania animacyjne i socjoterapeutyczne). Placówki Wsparcia Dziennego stanowią wyodrębniony dział w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.

Kierownik PWD "Dziecięca Radość" - Agnieszka Łagoda tel. 784 211 430

Placówki dysponują łącznie 90 miejscami

PWD w Starych Bielicach - wychowawca Marta Gilich - tel . 787 973 149
ul. Kościelna 5
76-039 Stare Bielice

PWD w Nowych Bielicach - wychowawca Marta Gilich - tel. 787 973 149
ul. Parkowa 33
76-039 Biesiekierz

PWD w Laskach Koszalińskich - wychowawca Agata Kijak-Kapuścik- tel. 787 973 127
Laski Koszalińskie 25b
76-039 Biesiekierz

PWD w Kotłowie - wychowawca Agata Kijak-Kapuścik - tel. 787 973 127
Kotłowo 9A
76-039 Biesiekierz

PWD w Biesiekierzu - wychowawca Marta Januszewska - tel. 787 973 129
Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz

PWD w Kraśniku Koszalińskim - wychowawca Marta Januszewska - tel. 787 973 129
Kraśnik Koszaliński 5
76-039 Biesiekierz

Celem funkcjonowania Placówek jest wspieranie rodziny w dążeniu do prawidłowego sprawowania jej podstawowych funkcji.

Praca podwórkowa jest realizowana przez wychowawcę, który prowadzi zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne, w miejscach gdzie jest to potrzebne (gdy część dzieci nie jest gotowa na sprostanie normom i wymaganiom placówki stacjonarnej) - jako prowadzenie osobnej, stałej i regularnej grupy podwórkowej. W takiej grupie dzieci objęte są wsparciem wychowawcy podwórkowego. Uczą się przestrzegania zasad, budują pozytywne relacje z dorosłym, przebywają tam do czasu, gdy są gotowe do dołączenia do placówki stacjonarnej. Podobnie jak w placówce stacjonarnej, wychowawca prowadzi również pracę z rodziną oraz w środowisku dziecka. Średni okres pracy z dziećmi w grupie podwórkowej wynosi 8 miesięcy. Po tym okresie wskazane jest, aby dzieci rozpoczęły udział w zajęciach placówki stacjonarnej.

Placówki zapewniają dzieciom:
1)opiekę,
2)pomoc w nauce,
3)organizację czasu wolnego,
4)zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne.Opublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 04.02.2022
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Główczyk-Kowalczyk
Dokument BIP z dnia: 29.09.2021
Dokument oglądany razy: 508
Wersja do druku